logo png

Somu valodas tulkojumi

Somu valoda - Profesionāls somu valodas tulkošanas birojs Littera24

Somu valoda ir viena no 24 Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Šī valoda ir vēl viena no somugru valodām, kas izplatītas reģionā, tā ir sarežģīta valoda, taču tās zināšanas var izrādīties lielisks līdzeklis, lai praktiski īstenotu visaptverošus biznesa plānus, paverot vārtus jaunām iespējām. 

Somijas galvaspilsēta ir Helsinki. Helsinki šobrīd ir viens no nozīmīgākajiem biznesa centriem Ziemeļeiropā, tāpēc ir svarīgi nodrošināt mūsu pilsoņu pilnīgu iesaistīšanos šajos ekonomiskajos procesos. Mūsu klienti bieži pasūta tulkot juridiskos un medicīniskos tekstus, kas palīdz komunicēt ar Somiju.

Dokumentu tulkojumi somu valodā: Kad tie ir vajadzīgi?

Teksta tulkošana no somu valodas un otrādi ir aktuāls pakalpojums gan uzņēmējdarbībā, gan privātajā dzīvē. Somu valodas tulkošanas pakalpojumi ir ļoti populāri, taču vispopulārākās kombinācijas ir no angļu uz somu un no zviedru uz somu.

Šis pakalpojums ir nepieciešams, lai apstrādātu dažādu avota tekstus: 

 • līgumi un vienošanās;
 • projekta tāmes dokumenti;
 • zinātniskās pētniecības darbi,
 • pases un dzimšanas apliecības;
 • laulības un šķiršanās apliecības,
 • laulības līgumi;
 • dokumenti mantojuma saņemšanai;
 • tiesas dokumenti;
 • utt.

Tulkošanas pakalpojumi somu valodā - kāpēc mēs?

Littera24 ir somu valodas pakalpojumu sniedzējs kopš 2010. gada – piedāvā profesionālus somu tulkošanas pakalpojumus. Littera24 tulkošanas birojs nodrošina dokumentu tulkojumus no somu valodas latviešu valodā, bet arī otrādi un citās valodu kombinācijās, piemēram, krievuangļuspāņu, vācu vai ķīniešu.

Svarīgi! Balstoties uz izejmateriāla saturu un galīgo mērķa valodu, mēs izvēlamies piemērotu un profesionālu somu valodnieku. Visi somu valodas tulkotāji, tulki ir speciāli atlasīti un pārbaudīti, viņiem ir atbilstoša izglītība, pieredze un pārbaudītas atsauksmes.

 

Somu valodas tulkošanas jomas

Lai arī 90% Somijas starptautiskās biznesa informācijas plūsmas ir angļu valodā, bet bieži tieši tie 10%, kas ir vietējā, tas ir, somu valodā, ir nepieciešamā atslēga, lai gūtu panākumus visambiciozākajos darījumos. Mēs galvenokārt strādājam, lai nodrošinātu biznesa darījumiem nepieciešamo informāciju, koncentrējoties uz tādām jomām kā būvniecība un telekomunikācijas.

Ņemot vērā daudzu Baltijas darbuzņēmēju interesi sadarboties ar Somijas būvniecības uzņēmumiem, nepieciešamo tulkojumu apjoms strauji palielinās.

Bet līdztekus tam ir arī daudz tekstu, kas saistīti ar citām nozarēm, kuru izpratne ir nepieciešama, lai īstenotu to, ko mēs dēvējam par “Somijas modeli” – videi un cilvēkiem draudzīgus risinājumus, kur progresīvas tehnoloģijas, savienojas ar ziemeļniecisku vienkāršību. 

Somu tulkotāji

Mūsu tulki no somu valodas ir vidutāji, kuri perfekti izmanto valodu kā spēcīgu saziņas līdzekli, lai palīdzētu mūsu klientiem īstenot visambiciozākos biznesa plānus, kas nebūtu iespējami bez dziļām somu valodas zināšanām un vispārējas izpratnes par Somijas tiesību aktiem.

Tulkojumu birojā “Littera24” pēc jūsu pieprasījuma ir pieejams somu tulks. Mums ir vairāk nekā 20 somu valodas tulkotāju, tulku un korektoru. 

Cik cilvēku runā somu valodā?

Tajā runā apmēram 5,5 miljons cilvēku visā pasaulē. 

Somu alfabēts

Alfabēts ir latīņu.  Tajā ir 31 burts.

Aa [a] Bb [be] Cc [se] Dd [de] Ее [e], Ff [äf] Gg [ge] Hh [ho] Ii [i] Jj [ji] Kk [ko] Ll [äl] Mm [äm] Nn [än] Oo [o] Pp [pe] Qq [ku] Rr [är] Ss [äs] Tt [te] Uu [u] Vv [ve] Xx [äks] Yy [y] Zz [tset ] Ää [ä] Öö [ö]

 

Finnish-translation-services

Izmaksas

Jūs varat apskatīt somu tulkošanas pakalpojumu izmaksas sadaļā “Tulkošanas cenas”.

Mūsu biežāk izmantotie somu tulkojumi:

 • Angļu   – somu
 • Norvēģu – somu
 • Zviedru – somu
 • Vācu   – somu
 • Franču – somu
 • Čehu – somu
 • Lietuviešu – somu
 • Latviešu – somu
 • Krievu – somu
 • Dāņu – somu
 • Igauņu – somu

Visi tulkošanas pakalpojumi vienuviet:

 • sertificēts tulkojums no angļu valodas uz somu valodu
 • oficiāls tulkojums no somu uz latviešu valodu
 • sertificēts somu – angļu tulki
 • dokumentu tulkošana no angļu uz somu valodu
 • tulkošanas pakalpojumi no latviešu uz somu
 • notariāli apstiprināts tulkojums no somu uz angļu valodu
 • programmatūras lokalizācija somu valodā
 • spēļu lokalizācija somu valodā
 • vietņu lokalizācija somu valodā
 • rediģēšana uz / no somu valodas
 • medicīnisks tulkojums somu valodā / no somu valodas
 • zinātnisku tekstu tulkošana uz / no somu valodas
 • literatūras tulkošana uz / no somu valodas
 • dzejas tulkojums somu valodā / no somu valodas
 • grāmatu tulkošana uz / no somu valodas

Tulkošanas konfidencialitāte

Mēs garantējam pilnīgu jūsu dokumentu konfidencialitāti, jo mēs ar saviem tulkotājiem un citiem piegādātājiem strādājam saskaņā ar NDA līgumiem (neizpaušana). Strādājot ar mums klienti var būt droši.

Cenas aprēķins 30 minūšu laikā

Tulkošanas birojs “Littera24” palīdzēs tiešsaistē tulkot jebkuru tekstu no / uz somu valodu. Lai to izdarītu, aizpildiet vietnē sniegto tiešsaistes veidlapu vai zvaniet “Littera24” jau šodien!

Scroll to Top