logo png

Konferenču tulkošana

Konferenču tulkošana padara tajās pausto informāciju pieejamu visiem pasākuma dalībniekiem. Lai tulkojums būtu kvalitatīvs, tulki pārzina ne tikai attiecīgo svešvalodu un nozares terminoloģiju, bet ir apveltīti ar skaidru dikciju un spēju strādāt paaugstināta stresa apstākļos. 

Piesakoties tulkošanas pakalpojumiem, Jūs varat izvēlēties a) secīgo jeb konsekutīvo un  b) sinhrono tulkošanu. Izvēlētais tulkošanas veids ietekmēs konferences norises formātu, kā arī prezentācijām un diskusijām atvēlēto laiku.

  • Secīgā tulkošana paredz, ka tulks un prezentētājs vai diskusijas dalībnieks runā pamīšus. Tulkojums ir dzirdams arī neizmantojot tehniskos palīglīdzekļus. Katras sesijas norisei jāparedz divreiz ilgāks laiks nekā bez tulkošanas.
  • Sinhronajā tulkošanā runātājs un tulks runā praktiski vienlaicīgi. Starptautiskās konferencēs, samitos, kongresos un simpozijos sinhronā tulkošana mēdz noritēt arī vairākās valodās, piemēram, itāļu, angļu, vācu, franču. Dalībnieki var izvēlēties, kuru tulkojumu klausīties un dzirdēs to austiņās.

Izmantojot sinhronās tulkošanas pakalpojumus, pasākumam atvēlētais laiks tiek izmantots lietderīgāk. Secīgās tulkošanas galvenā priekšrocība ir zemākas izmaksas.

Nozares, kurās konferenču tulkojumi vajadzīgi visbiežāk

Konferenču tulkošana var noderēt jebkurā no nozarēm, t.sk. jurisprudencē, medicīnā, farmācijā, finanšu un banku jomā, loģistikā, informācijas tehnoloģijās, ES, valsts un pašvaldību jautājumos.

Nozares veids šeit nav pats galvenais. Mutiskās tulkošanas pakalpojumi ir atkarīgi no pasākuma formāta, budžeta, dalībnieku sastāva, skaita un svešvalodu prasmēm, kā arī pasākuma organizācijas.

Tulkošanas birojs piedāvā mutiskās tulkošanas pakalpojumus populārākajās Eiropas valodās (franču, vācu, spāņu, poļu, zviedru, dāņu, krievu, zviedru, grieķu, angļu u.c.), kā arī ķīniešu valodā. Vajadzības gadījumā varam piedāvāt arī tulkošanu citās valodās.

Konferenču tulkošanas cenas un piedāvājums

Pasākumu mutiskās tulkošanas izmaksas ir atkarīgas no izvēlētās valodas, konferences norises ilguma, tēmas u.c. faktoriem. Precīzas izmaksas varat noskaidrot, sazinoties ar Littera24 zinošajiem speciālistiem.

Varam nodrošināt arī tehnisko aprīkojumu tulkošanas vajadzībām (austiņas, raidītāji, tulkošanas kabīnes), konsultācijas un, protams, profesionālus un pieredzējušus tulkus. Kopā ar mums Jūsu pasākums izdosies labāk.

Centīsimies, lai ikviens dalībnieks, neatkarīgi no svešvalodu zināšanām spētu saprast ne tikai idejas un atsevišķas frāzes, bet visu konferencē pausto skaidri un saprotami. 

Veikt pieprasījumu

Izziņām

Scroll to Top