logo png

Vai vēlaties uzzināt vairāk, kā aģentūra aprēķina tulkošanas cenu?

Cenas faktori

Tulkojuma cena ir atkarīga no daudziem faktoriem, tādiem kā: valodu kombinācija, izpildes laiks, rakstiskais vai mutiskais tulkojums, dokumentu apliecināšanas vajadzība.

Šeit ir apkopoti klientu jautājumi par tulkojuma cenu un tulkošanas pakalpojumiem.

1. Kāda ir tulkojuma cena? Nepieciešams pārtulkot laulības apliecību ar notāru?

Atbilde: Tulkojuma cena ir atkarīga no valodu kombinācijas + notāra apliecinājums – precizējiet birojā.

2. Vai var apliecināt kopiju pie notāra, neiesniedzot oriģinālu?

Atbilde: Nē, nevar. Notārs apliecina kopijas tikai iesniedzot dokumenta oriģinālu.

3. Vai jūs varat pārtulkot pasi?

Jā, mēs varam pārtulkot pasi kā jebkuru citu dokumentu.

4. Vai jums ir pakalpojumus – izglītības dokumentu tulkojumi angļu valodā, kādas būs cenas?

Atbilde: Jā, izglītības dokumentus tulkojam angļu valodā. Cenas ir atkarīgas no dokumentu (un to pielikumu) apjoma.

5. Vai ir iespējams pasūtīt un saņemt tulkojumu tiešsaistē? Nepieciešams tulkojums no krievu valodas uz angļu valodu no slimības vēstures. Es varu vēlāk saņemt oriģinālus dokumentus (es šobrīd nevaru aizbraukt no Somijas) vai pa pastu.

Atbilde: Jā, tulkojumus var pasūtīt un vēlāk arī saņemt elektroniski uz e-pastu. 

6. Sveiki! Interese par cenu:
1) notariāli apliecināta krievu pase
2) Ukrainas apliecības notariāli apliecināts tulkojums (krievu valodā)
3) Ukrainas dzimšanas apliecības tulkojuma notariāli apliecināta kopija (krievu valodā, krievu-ukraiņu zīmogs ir slikti salasāms).

Atbilde: Ja visi šie dokumenti ir jātulko latviešu valodā, tad: 1) Notariāli apliecināts pases tulkojums izmaksās 25,00 EUR 2) Notariāli apliecināts 1 apliecības tukojums izmaksās 25,00 EUR 3) Notariāli apliecināts dzimšanas apliecības tulkojums un kopija izmaksās 13,50 EUR.

7. Labdien, vai ir iespējams pārtulkot no svešvalodas svešvalodā? Esmu personīgi ieinteresēta tulkojumā no vācu valodas angļu valodā.

Atbilde: Jā, tulkojumi no svešvalodas citā svešvalodā ir iespējami, arī no vācu valodas angļu valodā tie tiek veikti.

8. Laba diena! Mani interesē iespēja notariāli apliecināt manu līgumu un algas lapu tulkojumu no angļu valodas krievu valodā par iesniegšanu bankā (jūrnieks, es strādāju ārvalstu uzņēmumā). Tulkošana var tikt veikta patstāvīgi, tikai jānodrošina notārs, kurš runā angļu valodā. Ja ir šāda iespēja, tad cik tas var maksāt un vai tas ir atkarīgs no lapu skaita? Pārtulko Līgumu un paziņojumu tekstuālo saturu, izņemot datumus, kuri nemainās. Paldies par uzmanību!

Atbilde: Diemžēl, notariāli nevaram apliecināt dokumentu, kuru tulkojis kāds, ar ko mums nav sadarbības līguma! Jebkurā gadījumā, notāra apliecinājuma cena nav atkarīga no lappušu skaita – ir noteikta cena par vienu dokumentu.

10. Labdien! Audio saruna ir jāpārveido franču valodā, kas ierakstīta ierakstītājā. Vai jūs sniedzat šādu pakalpojumu?

Atbilde: Jā, mēs varam tulkot, lūdzu sazinieties ar mums, lai noskaidrotu detaļas!

11. Es apprecējos Somijā un saņēmu vīra vārdu. Es nākšu pie jums nodot laulības apliecību. Ir pāris jautājumi. Kā uzvārds tiek tulkots, ja tajā ir burts, kuram nav tiešā ekvivalenta krievu valodā?
Manā uzvārdā ir burts “ä”. Vai varu norādīt vēlamo iespēju?
Vai nebūtu pārpratums starp uzvārdu tulkotā sertifikātā un to, kā tas tiks tulkots pasu birojā? Un vēlāk – dažādas interpretācijas ar uzvārdu pasē? Un vai pasu birojs būs atkarīgs no tā, kas norādīts laulības apliecības tulkojumā?

Atbilde: Jūsu uzvārda tulkošana laulības apliecībā tiks veikta saskaņā ar oficiālajiem pareizrakstības noteikumiem, kas piemērojami tulkojumam no somu krievu valodā. Ja tulkojot vēlaties tulkojumā norādīt atšķirīgu vārdu uzvārdu, jums jāiesniedz kāds cits dokuments (piemēram, pase), ko izdevusi valsts aģentūra Krievijas Federācijas teritorijā, kurā būs atšķirīga jūsu uzvārda pareizrakstība.

Scroll to Top