Dokumentu konsulārā legalizācija

Konsulārā legalizācija ir viens no veidiem, kā legalizēt dokumentus veicot ārvalstu ekonomisko darbību. Līdzīgi kā apostille. Atšķirībā no apostilles, to izmanto dokumentu pārvaldībā ar organizācijām, kuru izcelsme ir no valstīm, kuras nav Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu (parakstīta 1961. gada 5. oktobrī) dalībvalstis.

konsulārā legalizācija
konsulārā legalizācija

Legalizācijas posmi

Konsulārā legalizācija ir sarežģīta daudzpakāpju procedūra, kuras mērķis ir apstiprināt, ka uz ārvalstīm nosūtīts izejošs dokuments atbilst tās valsts likumiem, kuras valsts iestādes šo dokumentu izdevušas vai sastādījušas. Legalizācija sastāv no amatpersonas paraksta un organizācijas, kurai šī amatpersona pieder, kā arī no amatpersonas zīmoga. Tādējādi katram legalizējamajam dokumentam ir jānokārto:

 1. Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pilnvarotas amatpersonas paraksts un zīmogs;
 2. turpmāka dokumenta apliecināšana tās valsts Konsulārā departamentā, kura saņem šo izejošo dokumentu.

Gadījumi, kad dokumenta konsulārā legalizācija nav nepieciešama

 1. Ja iestāde, kurā tiek nosūtīts dokuments, neprasa dokumenta legalizāciju;
 2. Ja valsts, kas pieņem dokumentus ir 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts;
 3. Ja dokuments pieder pie dokumentiem, kas nav pakļauti legalizācijai (daži dokumenti, kas saistīti ar komercdarbību vai muitas operācijām: muitas deklarācijas, līgumi par preču piegādi un pakalpojumu piegādi, par dažādu darbu veikšanu un norēķiniem, rēķini, dokumenti par preču pārvietošanu vai pārvešanu pāri robežai utt., dokumenti, kas ir pretrunā ar Latvijas normatīvajiem aktiem vai ar savu saturu var kaitēt Latvijas Republikas interesēm).
 4. Pases vai ID kartes un / vai to notariāli apliecinātas kopijas, ko izdevusi Latvijas Republika, nav pakļautas legalizācijai.
 5. Dokumentus nevar legalizēt, ja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav dokumentu parakstījušās amatpersonas paraksta parauga un/vai dokumentu izdevušās institūcijas zīmoga parauga.
 6. Dokuments neatbilst dokumentu noformēšanas prasībām (piemēram, dokumenta kopijas vai tulkojumi nav iesieti un neapstiprināti ar zīmogu, dokuments ir laminēts).

Tālāk norādīto dokumentu un aktu oriģināli netiek legalizēti:

Pases, ID kartes, personas apliecības, arodbiedrību kartes, militārās apliecības, darba grāmatiņas, dokumenti par piederību īpašumiem un reliģijām, autovadītāja apliecības, kā arī tehniskās pases par transportlīdzekļu reģistrāciju.

Ko var legalizēt:

 1. dokumenta oriģināls / notariāli apliecināta dokumenta kopija;
 2. dokumentu tulkojums;
 3. gan dokumenta oriģināls/notariāli apliecināta dokumenta kopija, gan dokumenta tulkojums.

Legalizācijas termiņi:

 • 3 darba dienu laikā – nav steidzami;
 • 1 darba dienas laikā – steidzami.

Veikt pasūtījumu

Dokumentu konsulārā legalizācija un ar to saistītie tulkošanas pakalpojumi. Adrese: Brīvības iela 144, 2. stāvs, Rīga. Tālrunis: +371 27150903. E-pasts: info@littera24.com.

Scroll to Top