logo png

Tulkojumi un tulkošanas pakalpojumu veidi

Tulkošanas veidi, to žanru un stilistiskā klasifikācija

Tulkošanas pakalpojumi ir būtiski uzņēmumiem un privātpersonām, kam jāsazinās dažādās valodās. Eksistē dažādi tulkošanas veidi, un katram ir savas unikālās īpašības un prasības. Šajā visaptverošajā rakstā mēs izskaidrosim dažādus tulkošanas pakalpojumu veidus un sniegsim katram piemērus.

Tulkošana ir māksla, kas savieno kultūras un valodas. Šis raksts izceļ žanru stilistisko klasifikāciju (atkarībā no tulkoto tekstu rakstura) un psiholingvistisko klasifikāciju (atkarībā no tulka darbībām tulkošanas procesā).

Saskaņā ar stilistisko klasifikāciju, ir tulkojumi:

  1. mākslinieciskie tulkojumi;
  2. informatīvie tulkojumi.

Tulkošanas psiholingvistiskajā klasifikācijā jāņem vērā tulka darbības tulkošanas procesā. Tas nozīmē oriģinālteksta uztveres paņēmienu un tulkojamā teksta izveides paņēmienu, dalot tulkojumus šādi:

  1. rakstiskā tulkošana;
  2. mutiskā tulkošana.

Mākslinieciskais tulkojums

Mākslinieciskajā tulkojumā netiek pieļauti izlaidumi, papildinājumi, izmaiņas. Ja darbā ir nepilnības, tad tās ir jāatspoguļo patiesi. Šādu tulkojumu mērķis ir iespējami labāka oriģināla aizvietošana tā, lai valodas nezinātājs varētu to baudīt un spriest par to.

Informatīvais tulkojums

Tas ir tekstu tulkojums, kuru galvenais mērķis ir sniegt informāciju vai ziņas adresātam, bet neiedarbojoties emocionāli vai estētiski. Šeit ietilpst visi materiāli, kas saistīti ar lietišķo, zinātnisko, sadzīves un sabiedriski politisko darbību. Cita starpā, par informatīvajiem tulkojumiem pieņemts uzskatīt detektīvu, apskatu, ceļojumu aprakstu un līdzīgu tekstu tulkojumus, kam piemīt informatīva nevis estētiska iedarbība. Turpinot sarakstu, jāmin arī šādu tekstu tulkojumi: zinātniski tehniskie materiāli, laikrakstu un informatīvie, oficiāli lietišķie, patentu, politiski publicistiskie materiāli, interneta vietnes utt.

Jāapzinās, ka praktiskajā dzīvē daudzi teksti apvieno sevī māksliniecisko un informatīvo tekstu īpašības, tādēļ strikts dalījums pastāv reti. Daži fragmenti ir informatīvi, savukārt daži ir mākslinieciski.

Rakstiskā tulkošana

Notiek rakstiski, t.i., tas tiek fiksēts kā teksts. Šī tulkošana ir ērtāka, jo tulkotājs var atgriezties pie dažādām teksta daļām, koriģēt tās procesa laikā, apdomāt dažādas rindkopas utt. Klasisks šādas tulkošanas piemērs: tulkotājs saņem tekstu un nodod pasūtītājam šī teksta rakstisku tulkojumu nepieciešamajā valodā.

Cilvēciskās dalības kritēriju tulkošanas procesā nosaka šādi tulkošanas veidi:

  1. mašīntulkošana;
  2. tradicionālā tulkošana, t.i., cilvēka veikta tulkošana.

Tulkošanas veidi ietver arī specializētas nozares, piemēram, medicīnas, juridiskās vai tehniskās tulkošanas, kurās ir nepieciešama specifiska terminoloģija un zināšanas par šo jomu.

Papildus iepriekš minētajiem tulkošanas veidiem, pastāv arī lokalizācijas tulkošana, kas pielāgo saturu konkrētai valodai un kultūrai, piemēram, pielāgojot vietējām tirgum un lietotāju vēlmēm. Audiovizuālais tulkošanas veids nodarbojas ar subtitriem, datorspēļu lokalizāciju vai filmu dublēšanu, kur tulki rada valodas atbilstību skaņu un attēlu materiālos.

Rakstiskās tulkošanas veidi ir ļoti daudzveidīgi un spēj nodrošināt valodas un kultūru saskarsmi dažādās nozarēs. Tulkotāji, kuri nodarbojas ar šiem veidiem, spēj nodrošināt precīzus, saprotamus un kvalitatīvus tulkojumus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju un informācijas plūsmu starp dažādām valodām un kultūrām.

written legal translation

Mutiskā tulkošana

Notiek mutiski, t.i., pēc dzirdes. Tas ir sarežģīts tāpēc, ka tulkam nav tiesību kļūdīties (padomā, pirms runā!) — viss ir jātulko pareizi jau pirmajā piegājienā. Šeit tiek izdalīti divi tulkošanas apakšveidi: sinhronā tulkošana un secīgā tulkošana.

Mutiskās tulkošanas apakšveidi

Secīgā tulkošana

Tulks tulko mutiski starp oratora pauzēm, t.i., orators pasaka dažus teikumus, apklust, un tulks tulko visu pateikto. Tulkojamo daļu apmērs var stipri atšķirties: orators var runāt pāris minūšu vai 20-30 minūtes. Pēdējā gadījumā tulks izmanto piezīmes, kas palīdz atcerēties visu uzstāšanos, jo tik lielu informācijas apjomu nav iespējams paturēt prātā.

Sinhronā tulkošana

Notiek praktiski vienlaicīgi ar oratora uzstāšanos (tulks atpaliek vien 2-3 sekundes). Šis tulkošanas veids ir ļoti sarežģīts, un tam ir nepieciešams īpašs tehniskais aprīkojums: tulki sēž atsevišķās kabīnēs, austiņās klausoties oratoru, bet paši runā mikrofonos. Turklāt sinhrono tulkošanu veic vismaz divi tulki, kas viens otru nomaina pēc katrām 20-30 minūtēm. Sinhronie tulki ir profesionāļu augstākā līga. Gadās, ka viņi strādā bez kabīnēm, sēžot blakus personai, kam tiek tulkots teksts. Parasti tas notiek nelielās lietišķās tikšanās reizēs. Šajā gadījumā to sauc par „čuksttulkošanu”, jo tulks sinhroni tulko, čukstot ausī. Pēc tulkojuma virziena kritērijiem to var izdalīt:

  1. vienvirziena tulkojums;
  2. divvirzienu tulkojums.

Kā vienvirziena tulkojuma piemērus var minēt mutisko un rakstisko tulkošanu, kad tiek tulkots tikai vienā virzienā no vienas valodas citā. Divvirzienu tulkojuma piemērs — sarunas mutiskā secīga tulkošana no vienas valodas otrā un otrādi.

sinhrona tulkošana

Tradicionālā tulkošana

Šo tulkojumu var veikt tulkotājs, kas vienlaicīgi nav oriģinālteksta autors, var veikt oriģinālteksta autors (autora tulkojumi vai automātiskie tulkojumi), var veikt tulkotājs, un tulkojumu apstiprina oriģinālteksta autors (autorizētie tulkojumi). Tālākā tulkojumu dalīšana notiek pēc to pilnīguma pazīmēm, kā arī oriģināldarba jēgas un satura nodošanas paņēmiena.

Eksistē pilnie (vienlaidu) un nepilnie tulkojumi. Pirmais bez izlaidumiem un saīsinājumiem nodod oriģināla lietpratīgo saturu, otrajā tiek pieļauti izlaidumi un saīsinājumi. Nepilnais tulkojums savukārt dalās saīsinātajā tulkojumā (oriģinālā lietpratīgā satura nodošana koncentrētā veidā), fragmentārajā tulkojumā (oriģinālteksta fragmenta vai vairāku tulkojums), aspekta tulkojumā (teksta daļas tulkojums atbilstīgi kādai noteiktai atlases pazīmei), anotācijas tulkojumā (tulkojamā teksta galvenā tēma, priekšmets un mērķis) un referatīvajā tulkojumā (tulkojums, kurā atrodamas pietiekami detalizētas ziņas par referējamo dokumentu — tā mērķiem, tematiku, izpētes metodēm, saņemtajiem rezultātiem).

Mašīntulkošana

Tā ir datorlingvistikas apakšnozare, kas nodarbojas ar automatizētu vienā valodā rakstīta teksta tulkošanu citā valodā. Mašītulkojumus klasificē pēc vairākiem kritērijiem: tulka — cilvēka dalības pakāpe; tulkojuma tips — kopējais vai specializētais; izmantotā sistēmas arhitektūra.

Mašīntulkošana (MT) ir process, kurā tiek automātiski tulkoti teksti no vienas valodas citā, izmantojot mākslīgo intelektu un bez cilvēka iejaukšanās. Mūsdienu mašīntulkošana pārspēj parastā burtiskā tulkojuma iespējas – tā spēj mērķvalodā nodot visu avota tekstā ietvertās informācijas nozīmi. Vispopulārākās mašīntulkošanas programmas ir:  Google Translate, Bing Translator.  Tas analizē visus teksta elementus un nosaka, kā vārdi ietekmē viens otru. Vārda “mašīntulkošana” vietā dažkārt tiek lietots vārds ”automatizētā tulkošana”, kas neietekmē nozīmi. Taču terminam automatizētā tulkošana ir pavisam cita nozīme – ar to programma vienkārši palīdz cilvēkam tulkot tekstus.

Automatizētā tulkošana (CAT – angļu valodā computer-aided translation, computer-assisted translation) ir tekstu tulkošana ar datoru palīdzību, izmantojot datortehnoloģijas. No mašīntulkošanas (MT) tas atšķiras ar to, ka visu tulkošanas procesu veic cilvēks, dators viņam tikai palīdz sagatavot gatavo tekstu vai nu īsākā laikā, ar savu vārdnīcu, vai arī kvalitatīvāk. Savukārt, CAT rīki ir programmatūras rīki, kurus tulkotājs var izmantot sava tulkošanas uzdevuma atvieglošanai. CAT rīki palīdz tulkotājiem ātrāk un efektīvāk pārnest teksta nozīmi starp valodām.

Ir svarīgi saprast atšķirību starp mašīntulkošanu un CAT rīkiem. CAT rīki nav mašīntulkotājs, piemēram, Google Translate. Vairāk lasiet par tiešsaistes mašīntulkotājiem šajā rakstā “Labākais tiešsaistes tulkotājs – 10 labākie tulkotāji (2023.)”. CAT rīki nepārtulkos teksta saturu no vienas valodas uz citu, nospiežot pogu. Vispopularākie CAT rīki ir Trados, MemoQ, Memsource, Déjà Vù, Wordfast, OmegaT, Metatexis, Isometry, Across.

technical-translation-2

Pagaidām automatizētās tulkošanas sistēmas pilnībā nespēj tikt galā ar daudznozīmīgiem materiāliem, visām iespējamajām ilūzijām un noklusējumiem, kas piemīt vairumam neadaptēto tekstu. Esošās vārdnīcu un terminoloģiskās bāzes arī nevar tām palīdzēt, jo šajās bāzēs atrodama tikai neliela daļa no mūsdienu dzīvo valodu vārdu krājuma. Piemēram, ja nepieciešams tikai aptuveni saprast paziņojuma tekstu japāņu vai kādā citā valodā, ko jūs pilnībā nepārvaldāt, tad internetā apmeklētajās vietnēs plaši pārstāvētās reālā laika režīma tulkošanas funkcijas patiešām būs noderīgas.

Mūsuprāt, ir ļoti nenopietni piedāvāt tikai šos instrumentus profesionālai tulkošanai bez tai sekojošas pamatīgas tulkojumu pārstrādes un pārbaudes. Šāda darba „tehnoloģija” mums ir vien lieks laika patēriņš un nepamatots risks profesionālajam tēlam, kas iegūts daudzu gadu sūrā darbā”

Tulkošanas veidi ir kā dažādi ceļi, kas mums atver iespēju saprast un savstarpēji sazināties dažādās valodās. Stilistiskā klasifikācija ļauj atklāt šo ceļu daudzveidību atkarībā no tulkojamo tekstiem, atklājot tos kā literārus, tehniskus vai komerciālus. Savukārt, psiholingvistiskā klasifikācija iedziļinās tulka darbībās un prātā, atklājot visu to radošo un intelektuālo procesu, kas tulkošanas brīdī notiek. Šīs divas klasifikācijas kopā rada plašu un fascinējošu ainu, kurā tulki izceļas kā starpnieki un radītāji, palīdzot mums saprast un sasniegt viens otru, nejaucoties valodu un kultūru daudzveidībā.

Uzticams tulkojums

Netērējiet laiku! Pasūtiet profesionālu tulkojumu jau šodien!

Mūsu pieredzējušie tulki ir gatavi jums palīdzēt ar jebkuru tulkojumu. Atstājiet pieprasījumu tūlīt!

Jaunumi

Zvērināts tulks

Zvērināts tulks – kas tāds ir? Ar ko nodarbojas zvērināts tulks Latvijā un ārzemēs. Skaidrojam visu par zvērinātiem tulkiem un tulkotājiem

Lasīt vairāk »
transkripcija

Transkripcija

Ar terminu “transkripcija” saprotam audio vai video skaņas celiņa pārveidošanu tekstā. Atkarībā no audio celiņa kvalitātes un izmantotās valodas, to var paveikt ar runas atpazīšanas tehnoloģijām vai cilvēka manuālu iesaisti. Lai padarītu tekstu pārskatāmāku un vieglāk uztveramu ir svarīgi identificēt katru runātāju. Ieteicams tekstu marķēt ar laika kodiem (“time stamps”). Kur tiek izmantota transkripcija?  

Lasīt vairāk »
girl at laptop

10 zelta tulkošanas padomi, kas palīdzēs tulkot pareizi

Kā tulkot pareizi. Noderīgi padomi, tulkojot tekstu svešvalodā Mūsdienās svešvalodu zināšanas ir zelta vērtas. Nepieciešamība tulkot tekstu angļu vai jebkurā citā valodā rodas gandrīz katru dienu. Un tam var būt dažādi iemesli: vienkārša saziņa ar draugu no citas valsts, lietišķā sarakste, zinātniska publikācija, tūrisma ceļojums, pārrunas vai dokumentu noformēšana utt. Ne katrs cilvēks, kurš zina

Lasīt vairāk »
Scroll to Top