logo png

Pilnvaras tulkošana

Pilnvara ir dokuments, kas dod tiesības likumīgi pārstāvēt pilnvarotāju saziņā ar citām fiziskām vai juridiskām personām, t.sk. uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm. Pilnvara ir publiski ticama, ja tā ir notariāli apliecināta.

Pilnvaras tulkošana ir vajadzīga situācijās, kad personas interešu pārstāvība jāveic ārpus Latvijas robežām.

Pilnvaru veidi

Saskaņā ar Civillikumu ir četri pilnvaru veidi:

  • speciālpilnvara (ļauj kārtot atsevišķas un noteiktas lietas);
  • universālpilnvara (tiesības vest visas pilnvaras devēja lietas);
  • ģenerālpilnvara (tiesības vest zināmas šķiras pilnvarotāja lietas, piemēram, nekustamā īpašuma pārvaldīšana vai pārstāvība tiesas sēdē);
  • nākotnes pilnvarojums (tiesības rīkoties pilnvaras devēja vārdā, izpildoties noteiktiem nosacījumiem, piemēram, veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā).

Kuru pilnvaru noformēt ir atkarīgs no Jūsu vajadzībām. Juridisku konsultāciju šajā jautājumā sniedz notārs, bet tulkošanu veic tulkošanas birojs.

Mēs varam palīdzēt nodrošināt pilnvaras tulkošanu maksimāli ātri.

Pilnvaras tulkošana un notariāla apstiprināšana

Latvijā šobrīd 113 zvērinātu notāru amata vietas. Notariālo pakalpojumu saņemšanai varat izvēlēties jebkuru no notāriem. Mums laika gaitā izveidojusies sadarbība ar zvērinātiem notāriem un varam ieteikt uzticamus sadarbības partnerus.

Piesakoties pilnvaras tulkošanai, pieteikumā obligāti norādiet valodu uz kuru vēlaties dokumentu iztulkot. Tulkošanas birojs Littera24 strādā ar visām populārākajām svešvalodām (vairāk kā 70) un mūsu tulki spēs iztulkot pilnvaru Jums vajadzīgajā svešvalodā.

Kādēļ izvēlēties mūs?

 

Plaša pieredze

Tulkošanas jomā strādājam jau daudzus gadus un šajā laikā esam uzkrājuši zināšanas un spējam palīdzēt pat visprasīgākajiem klientiem.

Precizitāte

Tulkojot pilnvaras un citus juridiskos dokumentus, svarīgs ir katrs vārds un burts. Mūsu pieredzējušie tulki nodrošinās pareizu un precīzu juridisko terminu un teksta iztulkošanu.

Ar parakstu apliecināts tulkojums

Papildus notāra parakstam un zīmogam varam apliecināt jebkuru dokumentu arī ar tulka parakstu un tulkošanas biroja zīmogu. No formas viedokļa pats svarīgākais ir zvērināta notāra paraksts.

Ātrums un efektivitāte

Apzināmies, ka juridiskie jautājumi bieži prasa ātru rīcību. Nodrošinām efektīvu tulkošanas procesu, lai Jūs varētu izmantot savu pilnvaru pēc iespējas ātrāk.

Konfidencialitāte

Jūsu privātie dati un dokumenti pie mums būs drošībā un netiks nodoti nepiederošām personām.

Pilnvaras tulkošanas process  

Pilnvaras tulkošana paredz sadarbību starp pilnvarotāju vai pilnvaras turētāju, tulkošanas biroju un zvērinātu notāru. Tulkošanas process katrā konkrētā situācijā var nedaudz atšķirties, taču jebkurā gadījumā ietvers vairākas fāzes.

  • Pilnvaras sagatavošana un apstiprināšana (veic notārs).
  • Pilnvaras tulkošana (nodrošina tulkošanas birojs).
  • Tulkojuma notariāla apliecināšana (nodrošina notārs).

Šobrīd ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam ir e-paraksts ir iespēja parakstīt dokumentus ar e-parakstu. Tas ļauj parakstīt dokumentus, sarunājot tikšanos ar notāru ne tikai klātienē, bet arī video režīmā.

Ir jautājumi par pilnvaras tulkošanu? Vēlaties pieteikt pakalpojumu?

Tulkošanas birojs Littera24 nodrošina visa veida dokumentu notariālu tulkošanu. Ja jums ir jautājumi par procesu, izmaksām vai vēlaties pieteikties pakalpojumam, sazinieties ar mums.

Scroll to Top