logo png

10 zelta tulkošanas padomi, kas palīdzēs tulkot pareizi

Kā tulkot pareizi. Noderīgi padomi, tulkojot tekstu svešvalodā

Mūsdienās svešvalodu zināšanas ir zelta vērtas. Nepieciešamība tulkot tekstu angļu vai jebkurā citā valodā rodas gandrīz katru dienu. Un tam var būt dažādi iemesli: vienkārša saziņa ar draugu no citas valsts, lietišķā sarakste, zinātniska publikācija, tūrisma ceļojums, pārrunas vai dokumentu noformēšana utt.

Ne katrs cilvēks, kurš zina un runā svešvalodā, spēj iztulkot tekstu. Viena lieta ir saruna, kad ir iespējams kaut ko pateikt un izteikt “lauztā” slengā. Daudz sarežģītāka ir rakstiskā tulkošana, kur jāievēro visi noteikumi un normas, formāti un īpatnības. “Littera24” speciālisti ir sagatavojuši virkni praktisku ieteikumu, kā pareizi un korekti iztulkot tekstu svešvalodā.

1. Precīzs tulkojums

Tulkojums pēc būtības, nevis burtiski. Vai esat novērojuši, ka dažkārt tulkotā teksta apjoms nesakrīt ar oriģinālu? Tas var būt lielāks vai mazāks, bet kādēļ gan tas nevienu nemulsina? Tas ir tāpēc, ka tulkojums nav tikai teksta pārveidošana no vienas valodas citā. Tas ir īstens meklējumu process, kuros viens autors cenšas saprast citu un nodot lasītājam oriģinālteksta būtību un nolūku. Galvenais ir neieslīgt “kluso telefonu” spēlē šajos meklējumos.

Piemēram, salīdziniet darbu oriģinālā un tulkojumu krievu un angļu valodā, un jūs sapratīsiet, ka pastāv milzīga izteiksmes atšķirība, kas izpaužas dažādos aspektos: gramatikā, interpunkcijā, stilistikā, sintaksē, dialektā, frazeoloģijā utt. Lai tulkojums būtu kvalitatīvs, ir svarīgi nevis “pārtaisīt” atsevišķi katru vārdu, bet gan veselas konstrukcijas – teikumus vai rindkopas. 

Valodu tulkošana ir sarežģīts process ar daudzām detaļām, kurā tulkotājs mēģina izteikt teksta nozīmi vienā valodā, izmantojot otrās valodas līdzekļus. Kvalitatīvam tulkojumam nepieciešama intensīva avota teksta priekšmeta izpēte. Turklāt tulkotājam parasti ir jābūt padziļinātām zināšanām gan avota, gan mērķa valodās.

Teksta pārveidošanas procesā no angļu valodas krievu valodā nozīmei jāpaliek nemainīgai. Parasti oriģinālvalodu dēvē par “avota valodu”, bet mērķa valodu – par “mērķvalodu”. 

2. Kā kļūt par profesionālu tulkotāju?

Ļoti svarīgi, lai tekstu tulkotājs no angļu valodas latviešu valodā būtu attiecīgās jomas speciālists, piemēram, juridiskos, medicīniskos, tehniskos, zinātniskos vai komerciālos tulkojumos. 

Var uzsākt tulkot tekstus un materiālus izvēlētajā jomā. Jo vairāk prakses, jo kompetentāks tulkotājs kļūst izvēlētajā specialitātē. Kā arī var atrast specializētus resursus un vārdnīcas, kas palīdzēs tulkošanas darbā. Tie var būt tiešsaistes resursi, grāmatas, žurnāli vai specializētas terminoloģijas datu bāzes.

Turklāt ir svarīgi apgūt šīs jomas pamatus un iegūt atbilstošu izglītību vai sertifikātu. Dažās jomās, piemēram, medicīnas vai juridiskās tulkošanas jomā, ir nepieciešamas īpašas zināšanas un prasmes.

Ideālā gadījumā tulkotāja mērķvalodai jābūt dzimtajai. Svarīgi, lai tulkotājam ir laba izpratne par to cilvēku paražām un dzīvesveidu, kuriem tulkojums paredzēts. Tas ļaus precīzāk nodot teksta nozīmi adresātam.

Sevis pilnveidošana: jūsu specialitātē būs nepieciešama pastāvīga mācīšanās un uzlabojumi. Sekojiet līdzi jaunām tendencēm un sasniegumiem savā jomā. Šeit var iepazīties ar tulkošanas instrukciju un padomiem, kas vēlas apgūt tulkotāja profesiju.

3. Teksta veidošanas īpatnības

Nedrīkst aizmirst par teksta veidošanas īpatnībām svešvalodā, par stilistiku, rakstītprasmi un citām niansēm. Teksta tulkošana ir smalka lieta. Tāpēc katram transkribētājam jāapgūst ne tikai vārdu krājums, bet arī svešvalodas noteikumi: gramatika, pareizrakstība, interpunkcija, sintakse, stilistika utt..

Piemēram, angļu valodā ir 12 laiki, bet latviešu valodā – 3! Krievvalodīgie var izteikties jebkurā secībā, bet svešvalodā ir svarīga skaidra, tieša secība: teikuma priekšmetsizteicējs – citi teikuma elementi.

Ir svarīgi apgūt svešvalodas noteikumus un ņemt tos vērā tulkojot. Tie var krasi atšķirties, taču, neievērojot skaidrus noteikumus, nav iespējams izveidot labu tekstu svešvalodā. Korektumu un pareizrakstību vēl neviens nav atcēlis.

4. Tulkošanas tehnika

Nesarežģījiet tulkošanas tehniku, vienkāršojiet uzdevumu. Ieteikums ir šāds: nesteidzieties tulkot sarežģītus teikumus. Tieši tie jaunajā materiālā rada visvairāk neprecizitāšu un kļūdu. Vislabāk, transkribējot materiālu, izmantot vienkāršas konstrukcijas un vārdus (vēlams svešvalodas lietošanas līmenī). Ja izejas materiālā dominē sarežģīti teikumi, vienkārši sadaliet tos mazākos, vienkāršākos elementos un tulkojiet tos. Tas izdosies ātrāk, un kļūdu skaits tiks ievērojami samazināts līdz minimumam.

Piekritīsiet, ka sasniegt globālu mērķi ar vienkāršiem (maziem) soļiem ir vieglāk un patīkamāk, un rezultāts ir redzams gandrīz uzreiz. Tāpat būtu jārīkojas arī ar sarežģītu terminoloģiju. Protams, nevajadzētu atteikties no visiem profesionālajiem un augsti specializētajiem terminiem. Taču, ja varat atrast piemērotu un vienkāršu sinonīmu, kāpēc gan to neizmantot? Svarīgi ir, lai teksta jēga paliktu nemainīga. Viss pārējais ir otršķirīgs. Tulkojot labāk izmantot tās frāzes, kuras pietiekami labi pārzināt.

Papildus tam ir jāņem vērā oriģinālā teksta un autora īpatnības. Piemēram, tulkojot latviešu valodas tekstu svešvalodā, ir svarīgi atcerēties autora personību un viņa stilu, viņa domu izklāsta veidu. Tam jāizpaužas arī “pārtulkotajā” materiālā: pētījuma loģikai, terminoloģijai, rezultātiem, būtībai, detaļu uzsvēršanai u. c.; visa teksta būtībai un atsevišķām tā sastāvdaļām (kas teikts katrā rindkopā utt.). Svarīgi ir tulkot visu izejas materiālu, neatsijājot pat nelielas daļas un fragmentus, jo katrs no tiem nes īpašu jēgu, papildina pierādījumu bāzi u. c.; tulkojumam jāatspoguļo autora un pirmavota “būtība”.

5. Profesionālās terminoloģijas tulkošanas specifika

Jāņem vērā profesionālās terminoloģijas, dialektu, frazeoloģismu utt. tulkošanas specifiku. Ir praktiski neiespējami atrast sinonīmu vai pilnībā izslēgt sarežģītu terminoloģiju no oriģinālā teksta. Tāpēc būs jāsaglabā daži specifiski termini. Lai tos pareizi tulkotu, jāizmanto profesionālās (specializētās) vārdnīcas, jālasa ārzemju tematiskā literatūra, prese, jāpaplašina savs vārdu krājums utt. Turklāt specializētie termini jātulko burtiski.

Pievērsiet uzmanību specifiskām vārdkopām un citiem žargoniskiem izteicieniem. Tos nav iespējams burtiski “iztulkot” svešvalodā. Ir svarīgi atrast vai iemācīties to variācijas.

6. Tiešsaistes tulkotāji un bezmaksas tekstu tulkošanas pakalpojumi

Neuzticieties tiešsaistes tulkotājiem un mūsdienu bezmaksas tekstu tulkošanas pakalpojumiem. Visi transkriptori un tulkotāji (īpaši bezmaksas, kas balstīti uz vienkāršiem algoritmiem) ir paredzēti teksta burtiskai tulkošanai. Robota programma nespēj izprast oriģinālo tekstu, uztvert būtību, autora raksturu un nodot to vārdiem. Tāpēc katrs teksts tiek pakļauts triviālam salīdzinājumam; latviešu vārds = svešvārds. Paturiet prātā, ka šajā gadījumā netiek ņemti vērā ne teksta uzbūves noteikumi, ne oriģinālā teksta loģika, nekas netiek ņemts vērā. Tiks ievērots tikai augsts pareizrakstības līmenis (un arī tas ne vienmēr ir garantēts).

Ja nolemjat izmantot tiešsaistes tulkotājus, esiet gatavi, ka “jaunizveidoto materiālu” nāksies pilnībā pārstrādāt, ņemot vērā spēkā esošos svešvalodas likumus. Pieredzējuši eksperti iesaka vienlaikus izmantot dažādus transkriptorus (katrs no tiem var tulkot vārdus atšķirīgi). Iegūtais “burtiskais tulkojums” ir jākoriģē. Paturiet prātā, ka tas var aizņemt daudz laika, jo nāksies vēl pašam ar to tikt skaidrībā: par ko ir runa, ko nozīmē vārdi, būtība utt. Šajā gadījumā var palīdzēt “dubultā tulkojuma” tehnika. Šādā veidā jūs varat novērtēt teksta kvalitāti, “tulkotā teksta” īpatnības un vārdu lietojumu, saskatīt acīmredzamus trūkumus un kļūdas un novērst tās.

7. Pašanalīze un pašpārbaude

Iesācējam tulkotājam ir grūti saskatīt baļķi savā acī, bet skabargu cita tulka materiālā viņš pamanīs uzreiz. Neatsakieties no pašanalīzes un pašpārbaudes. Reizēm tās ļauj, kā minimums – novērst vienkāršākās kļūdas (pareizrakstības, gramatikas, loģikas u. c.) un, kā maksimums – izlabot tekstu līdz nepazīšanai, padarīt to izsmalcinātāku, skaidrāku un pareizāku.

Pievērsiet uzmanību šādiem aspektiem: rūpīgi izpētiet tekstu, pievēršot uzmanību katram vārdam. Ja rodas vismazākās šaubas par tā pareizību (pareizrakstību, sastopamību tekstā), izmantojiet vārdnīcu. Dažkārt kļūda vienā burtā var kardināli mainīt fragmenta būtību. Nešaubieties – vārdnīcu (pareizrakstības un citu) lietošana nav sliktu valodas zināšanu vai prasmes rādītājs, bet gan pašpilnveidošanās veids, uzlabojot tulkojuma kvalitāti; pārbaudiet dialektu, sakāmvārdu un frāžu tulkojuma pareizību. Tie var būt iekļauti “izņēmumu un noteikumu” kategorijā; pievērsiet uzmanību teikumu uzbūves pareizībai; neaizmirstiet ielikt autora ieceri pastāvošo normu ietvaros, vienlaikus uzsverot darba un tā autora individualitāti. Tas, iespējams, ir visgrūtākais!

Rūpīgi pārlasiet tulkoto tekstu, analizējiet to, salīdziniet ar oriģinālu, valodas likumiem un pārliecinieties, ka tas ir izdarīts pareizi.

8. Mūsdienīgi teksta pārbaudes rīki

Izmantojiet mūsdienīgus teksta pārbaudes rīkus. Vairumā gadījumu tiešsaistes programmas un platformas var tikai pasvītrot pareizrakstības vai interpunkcijas kļūdas, tomēr tās palīdz samazināt kļūdu skaitu. Tāpēc papildus triviālajai korektūrai varat izmantot tulkotājus vai citas programmas (piemēram, to pašu programmu “Word”, kas pasvītro šaubīgos vārdus/frāzes, ”Grammarly”, kas veic gramatikas pārbaudi). Izmantojiet katru iespēju un izdevību, lai iegūtu kvalitatīvu saturu un materiālus.

9. Noformēšana

Atkarībā no tā, kāda veida teksts ir jātulko, ir svarīgi ņemt vērā piemērojamos teksta formatēšanas noteikumus: veidlapas, teksta uzbūve (struktūra un saturs), virsraksti, rindkopas, terminu izcelšana, lielo un mazo burtu izmantošana, stils, pirmavotu norādīšana, grafisko materiālu un sarakstu veidošana utt. Lai vienkāršotu uzdevumu, varat no interneta lejupielādēt gatavas veidnes vai veidlapas, paraugus un sekot tiem, bet vispirms pārliecinieties, ka tie ir aktuāli un uzticami.

10. Tulkošanas palīdzība

Nekautrējieties un nebaidieties vērsties pēc profesionālas palīdzības. Nav svarīgi, kādā posmā esat – vai jums ir “tulkojuma melnraksts”, vai tā nav vispār. Jebkurā gadījumā ir iespējams un dažkārt arī nepieciešams saņemt kvalificētu speciālistu palīdzību: lingvistu, korektoru, tulkotāju, filologu, kuri var atvieglot darbu: vēlreiz pārbaudīt tekstu, labot kļūdas, sniegt pamatotus padomus, kā to uzlabot, tulkot “no nulles” un pareizi noformēt tekstu, ņemot vērā visus valodas likumus un prasības. Šajā gadījumā veiksme ir garantēta, jo tiks izpētīts oriģinālvalodas avots, tulkojumā tiks ņemtas vērā “jēgpilnības” un individualitātes prasības un standarti.

Kur atrast tulku vai kompetentu speciālistu? Atbilde ir vienkārša – “Littera24”! Pie mums strādā kvalificēti tulkotāji, redaktori, korektori, filologi un valodnieki, svešvalodu pasniedzēji un citi speciālisti. Mēs garantējam augstu pakalpojumu kvalitāti, atbilstību visām klienta prasībām un vēlmēm, kā arī darījumu drošību.

 

photo

Autors Vladislava Brucka

Kopš 2010. gada Vladislava Bruka vada Littera24 kā izpilddirektore, ieviešot inovatīvas tulkošanas un lokalizācijas stratēģijas, lai veicinātu globālo biznesa izaugsmi. Viņas zināšanas valodu tehnoloģiju un tulkošanas jomā joprojām būtiski ietekmē nozari.

Jaunumi

Zvērināts tulks

Zvērināts tulks – kas tāds ir? Ar ko nodarbojas zvērināts tulks Latvijā un ārzemēs. Skaidrojam visu par zvērinātiem tulkiem un tulkotājiem

Lasīt vairāk >>
transkripcija

Transkripcija

Ar terminu “transkripcija” saprotam audio vai video skaņas celiņa pārveidošanu tekstā. Atkarībā no audio celiņa kvalitātes un izmantotās valodas, to var paveikt ar runas atpazīšanas tehnoloģijām vai cilvēka manuālu iesaisti. Lai padarītu tekstu pārskatāmāku un vieglāk uztveramu ir svarīgi identificēt katru runātāju. Ieteicams tekstu marķēt ar laika kodiem (“time stamps”). Kur tiek izmantota transkripcija?  

Lasīt vairāk >>
meeting table

Labākie tulkošanas pakalpojumi jūsu uzņēmumam: Kā sasniegt globālus panākumus

Ja jūsu uzņēmums vēlas paplašināties globālā mērogā, ir svarīgi atrast pareizos tulkošanas pakalpojumus. Tulkošanas pakalpojumi ir svarīgi – neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešams sazināties ar starptautiskajiem klientiem vai lokalizēt savu tīmekļa vietni un mārketinga materiālus, tulkojumu kvalitāte var ietekmēt jūsu panākumus globālā mērogā. Lai mūsdienās izceltos starptautiskajā ainavā, ir nepieciešami vairāk nekā tikai produkti

Lasīt vairāk >>
Uzticami tulkojumi

Netērējiet laiku! Pasūtiet profesionālu tulkojumu jau šodien!

Mūsu pieredzējušie tulki ir gatavi jums palīdzēt ar jebkuru tulkojumu. Atstājiet pieprasījumu tūlīt!

Scroll to Top