Slovēņu valoda

Slovēņu tulkojumi — profesionāls slovēņu valodas tulkošanas birojs Littera24

Slovēņu valoda (slovenski jezik vai slovenščina). Tā ir indoeiropiešu saimes slāvu atzara valoda, slovēņu valodu lieto apmēram 2,5 miljoni pasaules iedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa dzīvo Slovēnijā. Tā ir Slovēnijas valsts oficiālā valoda kā arī viena no Eiropas Savienības oficiālajām darba valodām. Šī valoda pieder pie dienvidslāvu valodu grupas un ir radniecīga ar serbohorvātu valodu.

Dokumentu tulkojumi slovēņu valodā: Kad tie ir vajadzīgi?

Šis pakalpojums ir nepieciešams, lai apstrādātu dažādu avota tekstu:

 • līgumi un vienošanās;
 • projekta tāmes dokumenti;
 • zinātniskās pētniecības darbi;
 • pases un dzimšanas apliecības;
 • laulības un šķiršanās apliecības;
 • laulības līgumi;
 • dokumenti mantojuma saņemšanai;
 • tiesas dokumenti;
 • utt.

Profesionāli slovēņu valodas pakalpojumi: kāpēc mēs?

“Littera24” slovēņu valodas pakalpojumu sniedzējs kopš 2010.gada piedāvā profesionālus slovēņu tulkošanas pakalpojumus. Jāsaprot, ka aktuāls ir ne tikai dokumentu tulkojums no latviešu valodas slovēņu valodā, bet arī otrādi un citās valodu kombinācijās, piemēram, angļu, franču, vācu, itāļu, spāņu.

Mūsu birojā jūs varat ne tikai tulkot vietni vai dokumentu no slovēņu uz latviešu vai slovēņu uz krievu vai jebkuru citu valodu, bet arī legalizēt to, pasūtot notariālu apliecinājumu vai vienkārši Apostille. Tulkošanas birojā “Littera24” jūs varat pasūtīt tulkojumus daudzās valodās.

Svarīgi! Balstoties uz izejmateriāla saturu un galīgo mērķa valodu, mēs izvēlamies piemērotu un profesionālu valodnieku. Profesionāli slovēņu tulki izmanto modernus tulkošanas rīkus un jaunās tehnoloģijas, lai visā projektā saglabātu vienādu terminoloģiju un nodrošinātu profesionālu rezultātu.

Lai izslēgtu visa veida kļūdas un neprecizitātes, profesionāls slovēņu redaktors pārlasa tulkojumu pēc tā pabeigšanas.

Sloveņu tulkotāji

Kvalitatīvi tulkošanas pakalpojumi no slovēņu valodas uz latviešu valodu ir mūsu ikdienas darbs, ko veic profesionāli slovēņu tulki un tulkotāji. Mēs nodrošinām precīzu tulkojumu no slovēņu valodas uz latviešu valodu dažādām uzņēmējdarbības jomām, piemēram, finansēm, celtniecībai, tiesībām, medicīnai, cilvēkresursiem, IT, ražošanai utt.

Mūsu aģentūrā ir vairāk nekā 10 slovēņu tulku un tulku, tāpēc tulkošanas birojā Littera24 vienmēr ir pieejami slovēņu tulki. Ja nepieciešams, jūs vienmēr varat saņemt tulkojumu slovēņu valodā 24 stundu laikā. Littera24 slovēņu valodnieki ir pieredzējuši profesionāļi, kuri ir gatavi izpildīt jebkuru tulkošanas pasūtījumu. Labākie slovēņu tulki pārtulkos jūsu dokumentu slovēņu vai slovēņu valodā, un mūsu menedžeri sniegs jums pilnu klientu atbalstu. Kā arī viņi ieteiks, kā pasūtīt tulkojumu, apmaksāt vai citu nepieciešamo informāciju.

Nedaudz no vēstures

Atrastie rakstu fragmenti liecina par to, ka slovēņu valoda sāka veidoties apmēram 10. gadsimtā. Līdz 16. gadsimtam jau bija sarakstītas pirmās 50 grāmatas slovēņu valodā, starp tām bija pirmā gramatikas grāmata un Bībeles tulkojums.

No viduslaikiem līdz pat Austroungārijas sabrukumam 1918. gadā vācu valodu lietoja sabiedrības augstākais slānis, bet slovēņu valodu – parastie cilvēki. Šajā laikā vācu valodai bija spēcīga ietekme uz valodu un mūsdienu sarunvalodā joprojām ir saglabājušies daudzi ģermānismi.

Pēc Otrā pasaules kara Slovēnija nonāca Dienvidslāvijas sastāvā un slovēņu valoda kļuva par vienu no valsts oficiālajām valodām. To lietoja gandrīz visā sabiedriskajā dzīvē, izņemot dienvidslāvu armiju, kur tika lietota tikai serbohorvātu valoda. Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā Slovēnija ieguva neatkarību un slovēņu valoda kļuva par oficiālo valsts valodu un to sāka izmantot pilnīgi visās nozarēs.

Slovēņu alfabēts

Alfabēts, ko lieto slovēņu valodas rakstīšanai; sastāv no 25 burtiem un ir balstīts uz latīņu alfabētu ar trim papildu burtiem: Č, Š, Ž.

Rakstīšanas piemēri slovēņu valodā:

 • Es – Jaz
 • Paldies – Hvala
 • Līdz rītdienai – Se vidimo jutri
 • Kā tev iet? – Kako si?
 • Nē – Ne
 • Jā – Da
 • Es nerunāju slovēniski – Ne govorim slovensko

Mūsu biežāk izmantotie slovēņu tulkojumi:

Scroll to Top